Doradztwo zawodowe SP

Celem studiów jest przygotowanie doradców zawodowych do pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju i edukacji. Studia wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu orientacji i doradztwa zawodowego wspierającego nauczycieli w prowadzeniu zagadnień zawodoznawczych i zajęć stymulujących dojrzałość zawodową uczniów. Pozwolą również zbudować warsztat pracy doradcy zawodowego w innych placówkach. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu: socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, medycyny, prawa, komunikacji interpersonalnej, a także z przedmiotów specjalistycznych niezbędnych w prowadzeniu doradztwa zawodowego i personalnego. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Przedmioty:

 • Biomedyczne podstawy planowania kariery zawodowej całego kraju i lokalnym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Struktura ekonomiczna i rynek pracy w wymiarze UE
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Podstawy psychologii z elementami psychologii pracy
 • Techniki multimedialne w doradztwie zawodowym
 • Doradztwo zawodowe dla bezrobotnych
 • Pośrednictwo pracy
 • Wprowadzenie w problematykę doradztwa zawodowego – blok integracyjny
 • Edukacja a poradnictwo zawodowe
 • Wykłady monograficzne
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja (umiejętności doradcze)
 • Prawo pracy
 • Zawodoznawstwo
 • Metodyka kształtowania dojrzałości zawodowej dzieci i młodzieży
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego w klubie pracy przy Areszcie Śledczym
 • Socjologiczne uwarunkowania wyboru zawodu
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content