Dołącz do nowej generacji urzędników!


E-ADMINISTRACJA to już fakt!

EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, SOO – System Obsługi Obywatela, BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, to tylko niektóre z systemów, które zagościły na stałe w naszym życiu.

Coraz więcej jednostek administracyjnych decyduje się na kontakt z klientem za pomocą internetu. To komfortowy sposób interakcji, który ma poprawić jakość świadczonych przez administrację usług. Oszczędza on klientowi czas, a urzędnikowi ułatwia weryfikację dokumentów.

Stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej wiąże się jednak ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych (https://pl.wikipedia.org/wiki/E-government).

Potrzebna jest nowa generacji urzędników! Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Olsztyńska Szkoła Wyższa. E-administracja, to propozycja na kierunku administracja II stopnia.

Wybierając ten moduł przedmiotów student OSW zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi i technik informacyjnych i komunikacyjnych używanych w kontaktach przez internet. Nabędzie kompetencji cyfrowych w zakresie obsługi programów biurowych, programów do komunikacji i współpracy online, metod raportowania i prezentacji danych, zapewnienia dostępności cyfrowej treści i dokumentów publikowanych w sieci oraz bezpieczeństwa komputerowego.

Zapraszamy na e-administrację! Rekrutacja trwa!

E-administracja

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content