Dietetyka SP

Absolwenci studiów zyskują podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują również do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety. Studia skierowane są do absolwentów studiów przyrodniczych, technologii żywności, zdrowia publicznego.

Przedmioty:

 • Dietetyka pediatryczna
 • Podstawy towaroznawstwa produktów spożywczych
 • Wykłady monograficzne
 • Elementy socjologii zdrowia
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka chorego
 • Fizjologiczne podstawy żywienia
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Prawna ochrona jakości zdrowotnej żywności
 • Żywienie kliniczne (pozajelitowe i dojelitowe)
 • Kliniczny zarys chorób
 • Psychologia zdrowia
 • Żywienie zbiorowe
 • Podstawy mikrobiologii żywności
 • Technologia gastronomiczna

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content