Debata przedwyborcza w Kętrzynie – 18.10.2018 r.


Zbliżające się wybory samorządowe 2018 stały się w Kętrzynie, jak i w całej Polsce okazją do przeanalizowania dotychczasowych działań aktualnie rządzących oraz do przedstawienia przez kandydatów nowych propozycji i rozwiązań korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Okazją do tego stała się debata zorganizowana przez Akademię Samorządowca WSIiE TWP oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie w dniu 18. 10.2018 r. Prowadzenie jej objęli dr Stanisław Szmitka oraz dr Dariusz Jurczak.

Zaproszeni zostali Krzysztof Hećman, Ryszard Niedziółka i Rafał Rypina. Na debatę przybył tylko obecny burmistrz Krzysztof Hećman. W związku z tym spotkanie zmieniło formułę z debaty na dialog przedwyborczy z mieszkańcami Kętrzyna.

AB

Galeria

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content