Dbamy o praktyczny profil studiów

Praktyczny profil studiów wiąże się ze współpracą z różnymi jednostkami w zakresie prowadzenia badań, dbania o jakość kształcenia, tworzenia nowych ofert edukacyjnych, oraz możliwości nabywania doświadczenia zawodowego studentów poprzez odbywanie praktyk i staży we współpracujących z uczelnią organizacjach. O nawiązywanie nowych kontaktów intensywnie dbają władze uczelni, odbywając liczne spotkania w całym województwie.

W wtorek 23.05.2023 r., w odbyło się spotkanie dr Adam Dolny – Dziekana Filii Wydział Zamiejscowy oraz dr Dariusza Jurczaka – Kierownika Katedry Administracji  z Dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach płk Tomaszem Biedziakiem oraz z  Zastępcą Szefa Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim mjr Wojciechem Dowiedczykiem.

W trakcie spotkań przedstawiono ofertę edukacyjną, przygotowaną dla żołnierzy chcących poszerzać swoje wykształcenie oraz promocje na studia podyplomowe wiążące się z licznymi upustami.

Dzień wcześniej, w dniu 22.05.2023 r., odbyło się spotkanie z Starostą Powiatu Węgorzewskiego Panią Marzanną Supranowicz. Pani starosta wyraziła chęć dołączenia do Rady ds. Społeczno-Gospodarczych przy OSW. Niezwykle cenimy sobie udział praktyków w naszej Radzie, ich zdanie jest decydujące w ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia oraz unowocześnianiu oferty edukacyjnej.

     

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content