Człowiek odchodzi, pamięć zostaje….

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Profesora Aleksandra Ronikiera.

Odszedł wspaniały Człowiek, wybitny Specjalista i rzeczywisty Przyjaciel Olsztyńska Szkoła Wyższa. Inspirował i wspierał rozwój naukowy kolejnych generacji adeptów rehabilitacji. Inicjator Olsztyńskich Dni Fizjoterapii. Autor rozpraw naukowych i podręczników akademickich. Recenzent licznych projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz nominacji profesorskich. Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Kalos Kagathos.

Dzięki serdeczności i życzliwości cieszył się nieustającą sympatią zarówno wśród swoich kolegów, jak i studentów.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia
w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
składa
Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content