CUDZOZIEMCY Z KARTA POLAKA

Witamy Państwa na stronie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Podstawowe informacje:

  1. Oferta skierowana jest do cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub inne uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  2. Zajęcia realizowane są w języku polskim;
  3. Możliwość opłaty czesnego w miesięcznych ratach;
  4. Część zajęć odbywa się „na odległość” za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  5. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu, co umożliwia jednoczesne podjęcie studiów oraz pracy zawodowej;
  6. Możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego lub zapomogi;
  7. Możliwość realizacji studiów lub praktyk zagranicznych programie Erasmus+;

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełnić aplikację w elektronicznym systemie uczelni (https://apply.vistula.edu.pl/) a następnie złożyć w wyznaczonym w Uczelni miejscu n/w dokumenty i spełnić następujące  WARUNKI

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content