Rachunkowość i controlling zarządczy SP

Studia są kierowane do pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym oraz publicznym, jak również osób pracujących w administracji publicznej, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze rachunkowości i controllingu zarządczego. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kontrolerów, specjalistów ds. finansowych, analityków finansowych, menedżerów, konsultantów, pracowników działów: controlling, planowanie, budżetowanie, sprzedaż, analizy rynkowe.

Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będący jednocześnie ekspertami i praktykami w obszarze reprezentowanych przez siebie dziedzin: analitycy finansowi, dyrektorzy zarządzający finansami przedsiębiorstwa, eksperci bankowości korporacyjnej, w tym reprezentujący największe na świecie instytucje finansowe.

Przykładowe przedmioty:

 • Budżetowanie – zagadnienia praktyczne
 • Organizacja controllingu
 • Analiza kosztów i przychodów
 • Controlling finansowy
 • Controlling logistyki
 • Controlling operacyjny
 • Controlling sprzedaży
 • Controlling personalny
 • Controlling projektów
 • Controlling strategiczny
 • Controlling zasobów niematerialnych
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa
 • Narzędzia Informatyczne w controllingu i rachunkowości zarządczej
 • Outsourcing
 • Rachunek kosztów i zarządzanie kosztami

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content