Certyfikaty AgilePM rozdane! Gratulujemy nabycia nowych kwalifikacji!


Zdjęcie użytkownika WSIiE TWP w Olsztynie.Miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy szkolenia pt. „Skuteczne zarządzanie projektami w biznesie: PRINCE2®Foundation i AgilePM® Foundation”, które odbyło się w dniach 24-25.03.2018 i 14-15.04.2018 na Wydziale Nauk Społecznych w Olsztynie pomyślnie zdali akredytowany, międzynarodowy egzamin AgilePM Foundation. W dniu 26.05.2018 r. o godz. 13:00 zostały wręczone certyfikaty wydane przez konsorcjum APMG International.


Podejście zwinne do zarządzania projektami AgilePM® zyskuje coraz większą popularność w organizacjach ze względu na coraz większą zmienność rynku i wymagań klienta, co zmusza do bardziej elastycznego dostosowania się do potrzeb biznesu. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego wiedzę w tym zakresie jest cenione na rynku pracy. Serdecznie gratulujemy.
Szkolenie pt. „Skuteczne zarządzanie projektami w biznesie: PRINCE2® Foundation i AgilePM® Foundation” finansowane w ramach projektów Podnosimy kompetencje oraz Ciągły rozwój kluczem do sukcesu dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowała firma Idea365 we współpracy z trenerami firmy Inprogress. Blisko 30-osobowa grupa studentów naszej uczelni uczestniczyła w zajęciach realizowanych w dwóch grupach zajęciowych w Olsztynie (24-25.03.2018 i 14-15.04.2018 ) i w Kętrzynie (17-18.03.2018 i 21-22.04.2018). Szkolenie zakończyło się certyfikatami uczestnictwa w szkoleniu oraz akredytowanym, międzynarodowym egzaminem AgilePM Foundation.
Dziękujemy wszystkim Państwu za aktywny udział w szkoleniu, za wykazaną ciekawość i chęć podjęcia się dodatkowych, nie objętych programem studiów zajęć. Mamy nadzieję, że okażą się one dla Państwa owocne w życiu codziennym i praktyce zawodowej.
Dziekan WNS dr Anna Michalczyk

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content