Konferencje CODO

 

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, 7 marca 2018 r. (edycja I)

Szanowni Państwo,

W ramach obchodzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych XII Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej pt.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO  I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

która odbędzie się 7 marca 2018 r. w godz. 11.00 – 17.00 w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy uchwalone w kwietniu 2016 roku, które w sposób zasadniczy zmieniają wiele treści z dotychczas obowiązującej dyrektywy. Wychodząc naprzeciw nowej regulacji prawnej dotyczącej obowiązków i zadań Administratorów Danych Osobowych w świetle nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do udziału w niniejszej konferencji.

Problematykę omawiać będą specjaliści z zakresu ochrony dany  osobowych, wykładowcy:

 • Andrzej Lewiński : prawnik – radca prawny, w latach 2006 – 2016 Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego na rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka, Przew. Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Sławomir Zalewski: dr habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Elżbieta Olejnik: od roku 2010 Regionalny Koordynator Sprzedaży na Polskę północno-wschodnią z ramienia Risk Partner i Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – specjalizuje się w ryzykach podatkowych oraz zabezpieczeniem  osobistej odpowiedzialności zarządczej wynikającej z ustawy o rachunkowości Art. 4  5, Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Karnego.
 • Magdalena Kiepurska: Regionalny Dyrektor Sprzedaży Risk Partner, Specjalista produktów Ochrony Podatkowej Allianz. W branży ubezpieczeniowej od 2003 roku. Od ponad 6 lat odpowiedzialna za rozwój sprzedaży, szkolenia merytoryczne oraz wsparcie Klientów i Pośredników w obszarze badania i zabezpieczania ryzyka podatkowego, a także ograniczania jego skutków.

Konferencja skierowana jest do jednostek administracji państwowej, samorządowej, służb mundurowych, prywatnych pracodawców i innych podmiotów gospodarczych regionu Warmii i Mazur.

 Uczestnictwo w konferencji potwierdzone będzie certyfikatem.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

 • Ochrona danych osobowych – rys historyczny oraz rozwoju prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności;
 • Nowe rozwiązania prawa do ochrony danych w świetle przepisów Rozporządzenia PE i RE;
 • Organ nadzorczy nad procesem przetwarzania danych osobowych – Generalny Inspektor  i Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 • Administrator Danych Osobowych i Podmiot Przetwarzający – prawa, obowiązki, zadania i status;
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – prawa, status i zadania;
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą;
 • Odpowiedzialność administracyjna, karna i finansowa z tytułu naruszenia prawa ochrony danych osobowych;
 • Rozwój nowoczesnych technologii: Internetu i Cyfryzacji – zagrożenia i wpływ na system bezpieczeństwa ochrony danych osobowych..
 • Zmiany w prawie i systemie podatkowym – narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy

KALENDARIUM:

1 marca 2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji na niżej podany adres,
5 marca 2018 r. – przesłanie uczestnikom szczegółowego planu konferencji,
7 marca 2018 r. – KONFERENCJA.

ORGANIZATORZY:

 • Wydział Nauk Społecznych WSIiE TWP
 • Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP
 • Fundacja im. Józefa Wybickiego Na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA

WSPÓŁUDZIAŁ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PATRONAT  HONOROWY
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

PATERONAT MEDIALNY
Telewizja MAZURY

KONTAKT:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
Tel. 089 534 71 53 wew. 22
Kom. 519 062 012
e-mail [email protected]

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content