BON Przydatne informacje

JAWS
Oprogramowane jest dostępne dla wszystkich studentów z dysfunkcją narządu wzroku w Bibliotece OSW.

Producent: Freedom Scientific Blind/Low Vision Group

JAWS wyznacza światowe standardy dla programów udźwiękawiających komputery. Dzięki niemu niewidomy użytkownik najdokładniej „widzi” zarówno system operacyjny jak i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Pozwala na bezwzrokową obsługę zarówno typowych aplikacji, jak i pakietów profesjonalnych różnego typu (biuro, komunikacja, nauka, edukacja, edycja i przetwarzanie dźwięku, komponowanie muzyki itp.).

Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele.

Umożliwia łatwą i bardzo sprawną pracę z przeglądarkami internetowymi, pozwalając błyskawicznie odnaleźć szukaną informację. Umożliwia udźwiękowienie systemu MS Windows zarówno w wersjach 32 bitowych, jak też w wersjach 64 bitowych.

Kluczowe korzyści

 • Czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi bezwzrokowej
 • Jest dostarczany wraz z wielojęzycznym syntezatorem mowy Eloquence oraz lektorskim polskojęzycznym syntezatorem mowy RealSpeak (Agata)
 • Umożliwia bezproblemowe korzystanie z Internetu. Używanie JAWSa z przeglądarką Internet Explorer lub Fire Fox jest niezwykle proste i znacznie przyspiesza pracę
 • Obsługuje większość popularnych programów biurowych, zatem można pracować korzystając z tego samego środowiska, co inni użytkownicy Windows
 • Współpracuje z programem powiększającym obraz na ekranie komputera MAGic, co sprawia, iż może być także idealnym rozwiązaniem dla osób słabowidzących. Jednoczesne wykorzystanie funkcji tych dwóch programów: udźwiękowienia i powiększenia przez „resztkowców” pozwala na ograniczenie zmęczenia oczu występującego podczas długotrwałej pracy przy komputerze
 • Umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb, poprzez sterowanie ilością informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach. Opcje pozwalające skonfigurować własne głosy, skróty klawiszowe, ustawienia HTML, poziomy oznajmiania i wiele innych
 • Daje możliwość tworzenia konfiguracji do konkretnych aplikacji
 • Zapewnia zarządzanie słownikiem umożliwiającym dostosowanie wymowy poszczególnych wyrazów lub zdań
 • Zapewnia zarządzanie grafiką, umożliwiając etykietowanie i zamianę grafiki
 • Menadżer skryptów, wraz z wbudowanym językiem programowania, umożliwia tworzenie własnych podprogramów, usprawniających pracę niewidomego użytkownika
 • Daje możliwość zakupu licencji wielostanowiskowej oraz licencji sieciowej instalowanej na serwerze

Zalety najnowszych wersji:

 • Możliwość pracy z nowoczesnym stylem menu „Wstęg” za pośrednictwem „Wirtualnego Menu Wstęg”
 • Posiada program „FSReader” – program odtwarzający książki i publikacje w systemie Daisy
 • Szybka i sprawna korekta tekstu dzięki nowej funkcji „Analizator tekstu”
 • Szybkie i łatwe dokonywanie zmian dzięki „Centrum ustawień” – nowemu narzędziu do konfiguracji ustawień
 • Przydatne skróty klawiszowe do szybkiego wyłączenia mowy, blokowanie klawiatury itp.
 • Nowe możliwości pisania skryptów JAWS, wynikające z unowocześnienia języka skryptowego JAWS
 • Możliwość wykorzystywania klawiatury brajlowskiej do pełnej obsługi komputera (pisanie dokumentów, wiadomości jak i wydawanie poleceń systemowych), zarówno integrałem brajlowskim jak i skrótami brajlowskimi
 • Szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji z wielu serwisów internetowych w tym Wikipedi za pomocą funkcji „Zbadaj to”
 • Możliwość tworzenia własnego streszczenia długich dokumentów za pomocą „Indeksu wyrazów” lub wielu innych zasad
 • Sygnalizowanie atrybutów tekstu, kolorów zmiany czcionki, zmian formatowania, zmian języka bez konieczności przerywania czytania dokumentów, dzięki „Schematom mowy i dźwięków”
 • Automatyczna obsługa formularzy na stronach internetowych
 • Zintegrowany syntezator RealSpeak z wieloma dowolnie instalowanymi językami
 • Elastyczne przeglądanie Web – duża ilość treści na stronach internetowych może sprawiać kłopoty w lokalizowaniu informacji, które chcemy aktualnie przeczytać lub powoduje zakłócenia płynności czytania. Na przykład, wiele stron zawiera ramki z reklamami Google.

 

FINE READER
Oprogramowane jest dostępne dla wszystkich studentów z dysfunkcją narządu wzroku w Bibliotece OSW.

Producent: Freedom Scientific Blind/Low Vision Group

Co to jest?

MAGic Plus to program idealnie dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera. Umożliwia powiększenie zawartości ekranu nawet do 36 razy. Można wybierać spośród wielu konfigurowalnych widoków, które umożliwiają oglądanie powiększonej i niepowiększonej części ekranu w tym samym czasie.

Funkcje mowy pomagają w przetwarzaniu informacji zawartych na ekranie. MAGic Plus może czytać tekst, który wpisuje się z klawiatury lub wskazuje za pomocą myszy. MAGic Plus przesuwa powiększony obszar ekranu w taki sposób, że użytkownik zawsze widzi właśnie odczytywany tekst oraz podświetla wypowiadane słowa i linie. Świetnie współpracuje z programowymi syntezatorami mowy (m.in. Loquendo, Eloquence, Speak II, RealSpeak – Agata, Ivona).

Rozszerzenia myszy i kursora pomagają śledzić położenie wskaźnika myszy i kursora na ekranie. Można wybierać spośród wielu dostępnych stylów rozszerzeń. MAGic Plus pozwala na zmianę koloru tych rozszerzeń, zastosowanie efektów przeźroczystości, dopasowanie ich rozmiaru i wiele więcej.

Rozszerzenia kolorów pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania kolorów na ekranie. Istnieje możliwość tworzenia reguł, które zastępują dany kolor innym wybranym lub zamieniają dwa kolory miejscami. Można także zastosować cieniowanie kolorów, przestawić ekran w tryb monochromatyczny oraz odwrócić jasność i kolory na monitorze.

Inne możliwości MAGic Plus pozwalają na śledzenie elementów ekranu, takich jak wskaźnik myszy, okna dialogowe, itd. Opcja Wyszukiwanie umożliwia szybkie odnajdywanie i przechodzenie do różnych obszarów ekranu. Wielokierunkowy system przeglądania ekranu pozwala na pełną kontrolę prędkości, kierunku, punktów początkowych i końcowych oraz nawigacji po ekranie podczas przeglądania.

Kluczowe korzyści

 • MAGic Plus czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi wzrokowej i bezwzrokowej
 • Dostarczany wraz z wielojęzycznym syntezatorem mowy Eloquence oraz lektorskim polskojęzycznym syntezatorem mowy RealSpeak (Agata)
 • Program MAGic Plus umożliwia bezproblemowe korzystanie z Internetu
 • Używanie MAGic Plus z przeglądarką Internet Explorer jest niezwykle proste i znacznie przyspiesza pracę
 • MAGic Plus dzięki modułowi udźwiękawiającemu sprawia, iż może być także idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących w dużym stopniu bezwzrokowo. Jednoczesne wykorzystanie funkcji tych dwóch programów: udźwiękowienia i powiększenia przez „resztkowców” pozwala na ograniczenie zmęczenia oczu występującego podczas długotrwałej pracy przy komputerze
 • MAGic Plus umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb, poprzez sterowanie ilością informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach

Dlaczego jest wyjątkowy?

 • Umożliwia słabowidzącym bezproblemową pracę z wszystkimi popularnymi aplikacjami środowiska Windows natychmiast po zainstalowaniu
 • Wielojęzyczny syntezator mowy (również polski) w zestawie
 • Fachowy i wygodny moduł pomocy z trybem samouczącym
 • Praca z wykorzystaniem komunikatów głosowych
 • Dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb poprzez sterowanie ilości
 • Informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach
 • Doskonale współpracuje z programowym modułem udźwiękawiająco-ubrajlawiającym JAWS, co zwiększa jego funkcjonalność
 • Istnieje możliwość zakupu tańszych licencji dla wielu stanowisk

Zalety najnowszej wersji

 • Poprawiono system aktywacji programu. Wcześniejszy nie przeznaczony dla Windows 7, po restarcie systemu mógł wyświetlać pytanie o aktywację, mimo że została ona już wcześniej wykonana.
 • Wykonano poprawki w sposobie rozpoznawania danych tabelarycznych, oznaczonych znacznikiem <Th>.
 • W arkuszu programu MS Excel funkcje ustaw wiersz sum i ustaw kolumnę sum poprawnie definiują i poprawnie oznajmiają wiersz i kolumnę dla zaznaczonej komórki.
 • Rozwiązano problem w MS Excel, polegający na niewłaściwym zapisywaniu ustawień wykonanych w oknie Dostosuj Opcje Magic.
 • Rozwiązano problem, zamykania się programu Magic, podczas uruchamiania Eksploratora Windows w systemie Windows 7.
 • W programie Firefox Magic poprawnie obsługuje tryb formularzy i odczytuje nagłówki tabel.
 • Rozwiązano problem z używaniem Terminal Services lub Remote desktop występujący jeśli realizowane było połączenie z komputerem, na którym uruchomiony jest Windows 7.
 • Rozwiązano problem w Internet Explorerze, polegający na oznajmianiu zaznaczonego tekstu w kontrolkach edycyjnych, nie w taki sposób jak oczekiwano
 • Posiada wsparcie dla przeglądarek Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3 oraz dla odtwarzacza plików audio i video Windows Media Player 11
 • Obsługuje programy Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Outlook 2007
 • Opcje podświetlania MAGic 11 synchronizowane są z mową JAWS w czasie czytania stron www. Dzięki temu w każdej chwili możesz się zorientować, które miejsce na ekranie komputera jest właśnie czytane przez JAWS. Kolejne usprawnienie dotyczy klawiszy do szybkiej nawigacji. Gdy oba programy działają razem, przy korzystaniu z tych klawiszy MAGic podświetla elementy, na które przechodzisz, czyli nagłówki, listy, akapity, itd. Gdy przegląda się strony www korzystając z JAWS, MAGic lub obu programów jednocześnie, można zaznaczać tekst oraz elementy strony za pomocą skrótów klawiszowych Windows. Zaznaczone elementy zostaną wizualnie podświetlone na ekranie. Skopiowany tekst można wkleić do wiadomości e-mail w formacie HTML lub do dowolnego edytora tekstu. Formatowanie skopiowanego tekstu oraz znajdujące się w nim łącza zostaną zachowane. Aby skorzystać z wymienionych wyżej usprawnień, należy posiadać program JAWS w wersji co najmniej 9 oraz MAGic w wersji co najmniej 11
 • Wprowadza nowy sposób odnajdywania tekstu zwany Wirtualnym Wyszukiwaniem. Wyszukiwanie to dostępne jest przy korzystaniu z MAGic w programie Internet Explorer oraz w plikach PDF po wciśnięciu CTRL+F. Okno dialogowe Znajdź wbudowane w aplikację nie jest wyświetlane. Zamiast niego pojawia się okno Wirtualnego Wyszukiwania, które pamięta historię ostatnich 20 wyszukiwań, pozwala na wyczyszczenie tej historii, szukanie do przodu lub wstecz oraz na zignorowanie wielkości liter. Można także nacisnąć F3, aby kontynuować szukanie kolejnego elementu lub SHIFT+F3, aby poszukać poprzedniego wystąpienia elementu
 • Potrafi powiększać teraz obraz nawet 36–krotnie. Poprzednio najwyższym dostępnym powiększeniem było 16x. Poziomy powiększenia powyżej 16x mogą przydać się użytkownikom z monitorami o wyższych rozdzielczościach
 • Obsługuje system Windows 7 i Windows Vista w wersji 32–bitowej i 64–bitowej

 

MAGIC PLUS
Oprogramowane jest dostępne dla wszystkich studentów z dysfunkcją narządu wzroku w Bibliotece OSW.

Producent: Freedom Scientific Blind/Low Vision Group

Co to jest?

MAGic Plus to program idealnie dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera. Umożliwia powiększenie zawartości ekranu nawet do 36 razy. Można wybierać spośród wielu konfigurowalnych widoków, które umożliwiają oglądanie powiększonej i niepowiększonej części ekranu w tym samym czasie.
Funkcje mowy pomagają w przetwarzaniu informacji zawartych na ekranie. MAGic Plus może czytać tekst, który wpisuje się z klawiatury lub wskazuje za pomocą myszy. MAGic Plus przesuwa powiększony obszar ekranu w taki sposób, że użytkownik zawsze widzi właśnie odczytywany tekst oraz podświetla wypowiadane słowa i linie. Świetnie współpracuje z programowymi syntezatorami mowy (m.in. Loquendo, Eloquence, Speak II, RealSpeak – Agata, Ivona).
Rozszerzenia myszy i kursora pomagają śledzić położenie wskaźnika myszy i kursora na ekranie. Można wybierać spośród wielu dostępnych stylów rozszerzeń. MAGic Plus pozwala na zmianę koloru tych rozszerzeń, zastosowanie efektów przeźroczystości, dopasowanie ich rozmiaru i wiele więcej.
Rozszerzenia kolorów pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania kolorów na ekranie. Istnieje możliwość tworzenia reguł, które zastępują dany kolor innym wybranym lub zamieniają dwa kolory miejscami. Można także zastosować cieniowanie kolorów, przestawić ekran w tryb monochromatyczny oraz odwrócić jasność i kolory na monitorze.
Inne możliwości MAGic Plus pozwalają na śledzenie elementów ekranu, takich jak wskaźnik myszy, okna dialogowe, itd. Opcja Wyszukiwanie umożliwia szybkie odnajdywanie i przechodzenie do różnych obszarów ekranu. Wielokierunkowy system przeglądania ekranu pozwala na pełną kontrolę prędkości, kierunku, punktów początkowych i końcowych oraz nawigacji po ekranie podczas przeglądania.

Kluczowe korzyści

 • MAGic Plus czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi wzrokowej i bezwzrokowej,
 • Dostarczany wraz z wielojęzycznym syntezatorem mowy Eloquence oraz lektorskim polskojęzycznym syntezatorem mowy RealSpeak (Agata)
 • Program MAGic Plus umożliwia bezproblemowe korzystanie z Internetu
 • Używanie MAGic Plus z przeglądarką Internet Explorer jest niezwykle proste i znacznie przyspiesza pracę
 • MAGic Plus dzięki modułowi udźwiękawiającemu sprawia, iż może być także idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących w dużym stopniu bezwzrokowo. Jednoczesne wykorzystanie funkcji tych dwóch programów: udźwiękowienia i powiększenia przez „resztkowców” pozwala na ograniczenie zmęczenia oczu występującego podczas długotrwałej pracy przy komputerze
 • MAGic Plus umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb, poprzez sterowanie ilością informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach

Dlaczego jest wyjątkowy?

 • Umożliwia słabowidzącym bezproblemową pracę z wszystkimi popularnymi aplikacjami środowiska Windows natychmiast po zainstalowaniu
 • Wielojęzyczny syntezator mowy (również polski) w zestawie
 • Fachowy i wygodny moduł pomocy z trybem samouczącym
 • Praca z wykorzystaniem komunikatów głosowych
 • Dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb poprzez sterowanie ilości
 • Informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach
 • Doskonale współpracuje z programowym modułem udźwiękawiająco-ubrajlawiającym JAWS, co zwiększa jego funkcjonalność
 • Istnieje możliwość zakupu tańszych licencji dla wielu stanowisk

Zalety najnowszej wersji:

 • Poprawiono system aktywacji programu. Wcześniejszy nie przeznaczony dla Windows 7, po restarcie systemu mógł wyświetlać pytanie o aktywację, mimo że została ona już wcześniej wykonana.
  Wykonano poprawki w sposobie rozpoznawania danych tabelarycznych, oznaczonych znacznikiem <Th>.
 • W arkuszu programu MS Excel funkcje ustaw wiersz sum i ustaw kolumnę sum poprawnie definiują i poprawnie oznajmiają wiersz i kolumnę dla zaznaczonej komórki.
 • Rozwiązano problem w MS Excel, polegający na niewłaściwym zapisywaniu ustawień wykonanych w oknie Dostosuj Opcje Magic.
 • Rozwiązano problem, zamykania się programu Magic, podczas uruchamiania Eksploratora Windows w systemie Windows 7.
 • W programie Firefox Magic poprawnie obsługuje tryb formularzy i odczytuje nagłówki tabel.
 • Rozwiązano problem z używaniem Terminal Services lub Remote desktop występujący jeśli realizowane było połączenie z komputerem, na którym uruchomiony jest Windows 7.
 • Rozwiązano problem w Internet Explorerze, polegający na oznajmianiu zaznaczonego tekstu w kontrolkach edycyjnych, nie w taki sposób jak oczekiwano
 • Posiada wsparcie dla przeglądarek Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3 oraz dla odtwarzacza plików audio i video Windows Media Player 11
 • Obsługuje programy Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Outlook 2007
 • Opcje podświetlania MAGic 11 synchronizowane są z mową JAWS w czasie czytania stron www. Dzięki temu w każdej chwili możesz się zorientować, które miejsce na ekranie komputera jest właśnie czytane przez JAWS. Kolejne usprawnienie dotyczy klawiszy do szybkiej nawigacji. Gdy oba programy działają razem, przy korzystaniu z tych klawiszy MAGic podświetla elementy, na które przechodzisz, czyli nagłówki, listy, akapity, itd. Gdy przegląda
  się strony www korzystając z JAWS, MAGic lub obu programów jednocześnie, można zaznaczać tekst oraz elementy strony za pomocą skrótów klawiszowych Windows. Zaznaczone elementy zostaną wizualnie podświetlone na ekranie. Skopiowany tekst można
  wkleić do wiadomości e-mail w formacie HTML lub do dowolnego edytora tekstu. Formatowanie skopiowanego tekstu oraz znajdujące się w nim łącza zostaną zachowane. Aby skorzystać z wymienionych wyżej usprawnień, należy posiadać program JAWS w wersji co najmniej 9 oraz MAGic w wersji co najmniej 11
 • Wprowadza nowy sposób odnajdywania tekstu zwany Wirtualnym Wyszukiwaniem. Wyszukiwanie to dostępne jest przy korzystaniu z MAGic w programie Internet Explorer oraz w plikach PDF po wciśnięciu CTRL+F. Okno dialogowe Znajdź wbudowane w aplikację nie jest wyświetlane. Zamiast niego pojawia się okno Wirtualnego Wyszukiwania, które pamięta historię ostatnich 20 wyszukiwań, pozwala na wyczyszczenie tej historii, szukanie do przodu lub wstecz oraz na zignorowanie wielkości liter. Można także nacisnąć F3, aby kontynuować szukanie kolejnego elementu lub SHIFT+F3, aby poszukać poprzedniego wystąpienia elementu
 • Potrafi powiększać teraz obraz nawet 36–krotnie. Poprzednio najwyższym dostępnym powiększeniem było 16x. Poziomy powiększenia powyżej 16x mogą przydać się użytkownikom z monitorami o wyższych rozdzielczościach
 • Obsługuje system Windows 7 i Windows Vista w wersji 32–bitowej i 64–bitowej

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content