BON Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania są w pdf

1. Wniosek o przyznanie wsparcia asystenta_2019 v2

2. Wniosek o przyznanie tłumacza j. migowego 2019 v2

3. Wniosek o alternatywne formy zaliczania przedmiotów v2

4. Wniosek o alternatywne formy zaliczania obozów sportowych v2

5. Wniosek o możliwość nieodpłat korzystania z basenu OSW v2

6. Wniosek o inne formy wsparcia v2

Nagrywanie wykładów oświadczenie

Zał.-1.-Lista-wymaganych-dokumentów

Zał.-2.-Szczegółowe-kryteria-i-zasady-przeliczania-średniej-oraz-osiągnięć

Zał.-3.-Wniosek-o-stypendium-socjalne

Zał.-4.-Wniosek-o-przyzn.-styp.-Rektora-dla-najlepszych-studentów

Zał.-5.-Wniosek-o-przyznanie-stypendium-specjalnego-dla-osób-niepełnosprawnych

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content