Biblioteka: działamy, ale w ograniczonym kontakcie!


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W związku z panującą pandemią Biblioteka OSW wprowadziła zasady mające na celu ochronę naszego wspólnego zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Zapraszamy do biblioteki!

Godziny otwarcia

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rekomendacjami Biblioteki Narodowej dla województwa warmińsko-mazurskiego, biblioteka OSW wprowadza ograniczenia w korzystaniu z księgozbioru i usług do dnia 20 marca 2021 r.:

  1. Wypożyczanie książek możliwe jest po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub na e-mail: [email protected]. Katalogi on-line dostępne są ze strony uczelni wsiie.olszty.pl (zakładka – Biblioteka, zakładka – Katalogi i kartoteki).
  2. Odbiór książek odbywa się w formie bezkontaktowej przy wejściu do biblioteki przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Odbiór uzgadniany jest z bibliotekarzem telefonicznie. Zasady wymogów sanitarnych dostępne są na stronie internetowej uczelni, w postach na blogu i facebooku, przy wejściu do biblioteki.
  3. Zawiesza się korzystanie z czytelni i zwrot książek, zawiesza się naliczanie kar za okres ograniczeń.
  4. Termin wprowadzonych ograniczeń oraz ich zakres może ulec zmianie w zależności od wprowadzanych przepisów epidemiologicznych.

Telefony kontaktowe do bibliotekarzy:

  • Biblioteka Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych (ul. Jagiellońska): 533-595-255
  • Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Bydgoska): 89 526-56-80
  • Studenci Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie mogą wypożyczać książki w bibliotekach olsztyńskich na podanych zasadach: 533-595-255

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content