PLAN ZAJĘĆ

 

UWAGA
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w planie
z przyczyn niezależnych od Działu Planowania.

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH  I TECHNICZNYCH W OLSZTYNIE
studia niestacjonarne

 

ZARZĄDZANIE

 

Zarządzanie 2 rok I stopnia

 

 

Zarządzanie 3 rok I stopnia

 

 

Zarządzanie 2 rok II stopnia

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 3 rok

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4 rok I stopnia

 

 

 

Informatyka 2 rok studia inżynierskie

 

 

Informatyka 3 rok studia inżynierskie

 

Informatyka 4 rok studia inżynierskie

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
studia niestacjonarne

 

 

FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
studia niestacjonarne

 

 

 

 


 

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content