KU AZS

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego zaprasza!

Opłać składkę członkowską AZS i zostań członkiem AZS!!!

Legitymacja AZS to uniwersalna legitymacja dla każdego członka AZS. Uprawnia do udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski i innych zawodach organizowanych przez AZS.

 

Co zyskujesz wyrabiając legitymację członkowską AZS?

  1. LEGITYMACJE – OŚ AZS Olsztyn | Oficjalna strona Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  2. Możliwość udziału w lidze międzyuczelnianej, Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski AZS oraz innych wydarzeniach organizowanych przez AZS
  3. Możliwość uczestnictwa w zajęciach i treningach sekcji sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Twój Klub AZS
  4. Zdalny y dostęp do systemu Planeta AZS i elektroniczną legitymację członkowską AZS
  5. Objęcie całodobową ochroną ubezpieczeniem NNW w Polsce i za granicą w ramach ubezpieczenia PZU w wariancie Standard, Komfort albo Sport
  6. Nawet 50% rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie (w tym ponad 200 zniżek w Polsce)
  7. Zniżki na noclegi, sport, naukę, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zakupy, podróże
  8. Dokument potwierdzający na całym świecie status ucznia lub studenta

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content