Agriculture&Food -Ecology&Safety w Burgas


Dr inż. Andrzej Fetliński, wykładowca w Katedrze Ekonomii, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, w dniach 16-19 sierpnia 2022, uczestniczył w międzynarodowej naukowej konferencji; Agriculture&Food -Ecology&Safety w Burgas.

Konferencja była poświęcona bieżącym problem dotyczącym zarządzania łańcuchem logistycznym dostaw żywności w skali europejskiej i światowej, w warunkach  perturbacji wywołanych pandemią covid oraz pod presją wojny w Ukrainie. Ważnym tematem  konferencji był także problem prowadzenie zrównoważonej produkcji żywności w Europie w kontekście idei „zielonego ładu” Unii Europejskiej. Podnoszono sprawę wdrożenia idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej.

Podkreślano , że wdrożenia zasad  europejskiego zielonego ładu powinno być  determinantą zarządzania przedsiębiorstwami dbającymi o  zrównoważony rozwój.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content