Konkurs na najlepsza pracę dyplomową

15 lipca 2020 roku odbyła się 13 już edycja Konkursu na najlepsza pracę dyplomową. Do udziału w Konkursie zakwalifikowane zostały 4 prace licencjackie i 3 magisterskie. Ich autorzy przedstawili prezentacje oceniane przez komisję konkursową w składzie:


JM Prorektor dr Adam Marzewski- przewodniczący,
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – dr Anna Prusik,
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych – dr Wojciech Jurkiewicz
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr Barbara Juśkiewicz Swaczyna

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody finansowe, serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, słowa uznania należą się również promotorom, których wsparcie merytoryczne zaowocowało stworzeniem znakomitych prac.

Wyniki Konkursu, w kategorii- najlepsza praca licencjacka:

Miejsce I
Dawid Korshenrich z kierunku administracja (Filia, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie)

tytuł pracy: Zatrudnianie cudzoziemców na przykładzie powiatu kętrzyńskiego,
promotor: dr Dariusz Jurczak, recenzent: dr Adam Dolny

Miejsce II
Barbara Nowakowska, z kierunku ekonomia (Filia, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie)

tytuł pracy: Wpływ zmiennych egzogenicznych na bezrobocie w Polsce w latach 2003-2019. Analiza z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego
promotor: dr Elżbieta Lorek, recenzent: dr Stanisław Szmitka

Miejsce III
Oliwia Lóźniewska, z kierunku wychowanie fizyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

tytuł pracy: Kickboxing wśród dzieci i młodzieży w klubie CSW Champion Lubawa,
promotor: dr Jadwiga Cyganiuk, recenzent: dr Jarosław Marcinkowski

Wyróżnienie
Laura Pełkowska, z kierunku kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

tytuł pracy: Kanon kobiecego piękna w kulturze Indii
promotor: dr inż. Joanna Ciborska, recenzent: dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

Wyniki Konkursu, w kategorii- najlepsza praca magisterska:

Miejsce I
Agnieszka Kędra, z kierunku fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

tytuł pracy: Skuteczność autorskiego programu terapii w bólach kręgosłupa u nastolatków, promotor: dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW, recenzent: dr hab. Krzysztof Mazurek,

Miejsce II
Anita Osowska z kierunku pedagogika (Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych)

tytuł pracy: Zmiana ról społecznych seniorów zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej, a ich postrzeganie własnej tożsamości,
promotor: dr Mariusz Wawrzyniak, recenzent: dr Adam Marzewski

Miejsce III
Daniel Żółtak z kierunku wychowanie fizyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

tytuł pracy: Analiza wybranych wskaźników walki sportowej zespołów piłki ręcznej Polski i Danii podczas Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku,
promotor: dr hab. Jerzy Urniaż, prof. OSW, recenzent: dr Jarosław Marcinkowski

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content