PPK W TWOJEJ FIRMIE. ABC WPROWADZANIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2020 ROKU


Olsztyńska Szkoła Wyższa, PFR Portal PPK,
Fundacja Moda na Warmię i Mazury oraz partnerzy

zapraszają

na II konferencję informacyjno-szkoleniową
poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym:

PPK W TWOJEJ FIRMIE. ABC WPROWADZANIA
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2020 ROKU

Olsztyn, 27 lutego 2020
Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Bydgoska 33

Patronat honorowy:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W roku 2020 obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)  objęte będą firmy zatrudniające od 20 do 250 pracowników, w roku 2021 firmy zatrudniające od 1 do 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy nowy program, rodzą  wiele obaw,  pytań i  wątpliwości.

Czy jest to opłacalne?

W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK?

Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe?

Jak informację o PPK przedstawić pracownikom?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na bezpłatnej konferencji

PPK w Twojej firmie. ABC wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2020 r.,

którą Olsztyńska Szkoła Wyższa przygotowała przy współpracy z  PFR Portal PPK i instytucjami  zarządzającymi PPK.

Patronat honorowy nad konferencją roztoczyli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin.

Konferencja odbędzie się  27 lutego 2020 roku w godz. 9.00-14.00  w Olsztynie, przy ul. Bydgoskiej 33 (budynek OSW), sala 100E.

PROGRAM

9.00 –10.00             Recepcja
10.00 – 10.05          Film reklamowy PFR
10.05 – 10.20          Powitanie
10.20 – 10.50          PPK korzyści
10.50 – 11.30          PPK główne założenia
11.30–12.00            Przerwa kawowa/ konferencja prasowa/ briefing
12.00–12.30            Partycypacja w PPK- decydować logiką!
12.30–13.00            Jak sprawnie wdrożyć PPK w swojej firmie?

Zapraszamy!

Aby zarejestrować się jako uczestnik Konferencji kliknij w link: https://forms.gle/2qg9GGnYXnEzbt4N8 lub skopiuj go bezpośrednio do okna swojej przeglądarki internetowej.
Rejestracja uczestników do 25 lutego 2020r.
PLAKAT do pobrania PPK 2020 plakat

koordynator konferencji: Jarosław Łunio
tel. 608 488 548
e-mail: [email protected]

W sprawach organizacyjnych: [email protected]

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content