Rok Immanuela Kanta

25 stycznia 2024 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. Wpisując się w te jakże ważne dla zbiorowej świadomości wydarzenia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej Rektor dr Agnieszka Górska prof. OSW otworzyła wystawę poświęcona temu wielkiemu filozofowi (23 kwietnia 2024).

W uroczystości uczestniczyli goście z Archiwum Państwowe w Olsztynie na czele z Panią Wicedyrektor Agnieszką Gorajczyk, Panem Cezarym Rzepczyńskim oraz Panem Witoldem Gagackim, który opowiedział ciekawostki z życia filozofa.

Immanuel Kant – jeden z największych myślicieli w historii filozofii. Filozof niemiecki, autor „Krytyki czystego rozumu” i „Krytyki praktycznego rozumu”, pozostawił niezatarte piętno na polu filozofii, etyki, metafizyki oraz estetyki.

Kant uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych filozofów epoki nowożytnej, a jego prace miały ogromne znaczenie dla rozwoju teorii poznania i moralności. Jego refleksje dotyczące obowiązku moralnego oraz autonomii jednostki stanowią fundament dla wielu współczesnych teorii etycznych.

W ramach naszej wystawy pragniemy przypomnieć i przybliżyć sylwetkę filozofa, którego ślady możemy odnaleźć również na Warmii i Mazurach. To niejako inauguracja działań o charakterze edukacyjnym, w które włącza się Olsztyńska szkoła Wyższa w ramach Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach.

Prezentujemy teksty, portrety, dzieła związane z jego myślą, chcemy bowiem promować wiedzę o filozofie, który swoją pracą przyczynił się do kształtowania współczesnego sposobu myślenia.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content