Ośrodki adopcyjne w praktyce

W miniony weekend, 9 grudnia 2023 r., studenci Olsztyńska Szkoła Wyższa pedagogiki i socjoterapii gościli na zajęciach z Metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej Dyrektor Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie panią Dorotę Zdziarską, która przybliżyła słuchaczom ideę adopcji dzieci oraz zadania i format pracy trzech placówek w województwie (w Olsztynie, w Elblągu i w Ełku) , podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą praktyczną na temat potrzeb dzieci i rodzin tworzących nowe środowiska, tak ważne dla rozwoju dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Studenci kierunku Pedagogika, mieli możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami pedagogiki opiekuńczej oraz pracy terapeutycznej. Usłyszeli również o radości i trudach pracy w ośrodkach adopcyjnych, zweryfikowali swoją wiedzę zdobytą na studiach z działaniami praktycznymi. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Zdziarskiej za wizytę w naszej uczelni.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content