SPORT NA WARMII I MAZURACH

Zapraszamy do udziału w konferencji nt.:

SPORT NA WARMII I MAZURACH  – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Konferencja naukowa organizowana przez Warmińsko- Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą

DATA / MIEJSCE

  • 16.12.2023 – Olsztyn – Hotel Park Al. Warszawska 119
  • godz. 10.20-10.50 – rejestracja uczestników
  • Godz. 11.00 – 13.00 – konferencja

PROGRAM

Komitet organizacyjny

  • Janusz Sypiański – przewodniczący
  • dr Zbigniew Wójcik – z-ca przewodniczącego
  • Jaczun Marek – członek

Komitet naukowy

  • prof. OSW dr Agnieszka Górska– przewodnicząca
  • prof. OSW dr  Anna Prusik– z-ca przewodniczącej
  • prof. OSW dr Mariusz Wawrzyniak – członek

 

Zapisy przedłużone do 15.12.2023 r. pod adresem email: [email protected] lub nr telefony 519 062 012.

 

PROGRAM

CZĘŚĆ I
11.00–11.10

Otwarcie konferencji

prof. OSW dr Agnieszka Górska, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Janusz Sypiański,  Przewodniczący W-M ZLZS

 

11.10–11.15wystąpienia zaproszonych gości
11.15- 12.10

Sesja naukowa. Referaty

dr Zbigniew Wójcik – Kultura fizyczna na Warmii i Mazurach po zakończeniu działań II wojny światowej

dr Tomasz Boraczyński – Podstawy treningu sportowego – wczesna specjalizacja

dr Michał Boraczyński – Zasady żywienia w treningu

 

12.10–12.20Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II
12.20-12.45

Sesja olimpijska

Redaktor Krzysztof Kaszubski

Zygmunt Smalcerz – Monachium 1972

Aleksandra Lisowska – Paryż 2024

Natalia Kuczewska – Paryż 2024

 

CZEŚĆ III
12.45-12.55Marek Jaczun, sekretarz W-M ZLZS –  Rządowy Program Klub 2023/2024 – istotne informacje
CZĘŚĆ IV
12.55-13.00

Podsumowanie. Zamknięcie konferencji

Janusz Sypiański, Przewodniczący W-M ZLZS

prof. OSW dr Agnieszka Górska, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

 

 „Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content