I Podlaska Olimpiada Studentów Fizjoterapii

W imieniu Komitetu Organizacyjnego I Podlaskiej Olimpiady Studentów Fizjoterapii organizowanej wspólnie przez Akademię Łomżyńską i Podlaski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników Olsztyńskiej Szkoły Wyższej do włączenia się w uczestnictwo wydarzenia.Olimpiada odbędzie się w 7 grudnia 2023 roku w Akademii Łomżyńskiej ul. Akademicka 14.Podczas wydarzenia, studenci będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w teście wiedzy. Olimpiada połączona jest z warsztatami o tematyce punktów spustowych, studencką sesją plakatową oraz warsztatem tenisa ziemnego dla początkujących.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Regulamin Olimpiady(2)

Zapisy: Formularz – Podlaska Olimpiada Studentów Fizjoterapii (al.edu.pl)

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content