Panel dyskusyjny na temat programu „Rodzina 500+”


Dnia 16.06.2018r. na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, członkowie Koła Administratywistów „Paragraf” pod opieką Pani dr Magdaleny Wolińskiej, przygotowali panel dyskusyjny na temat programu „Rodzina 500+”.

Studenci na początku swojego wystąpienia omówili m.in. główne założenia programu oraz w skazali kto może korzystać z takiej formy pomocy. Najbardziej interesującą częścią spotkania była prezentacja i analiza wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród studentów Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, a także wśród znajomych członków koła i anonimowego społeczeństwa na facebooku. Studenci podczas spotkania zaprezentowali także korzyści jak również wady programu „Rodzina 500 +”, a także przedstawili swoje osobiste spojrzenie, jednocześnie zapraszając przybyłych gości do dyskusji.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym panelu dyskusyjnym i podzieleniu się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat, który był przedmiotem niniejszej debaty.

Tekst: Magdalena Wolińska

Zdjęcia: Magdalena Wolińska

Galeria

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content