Konkurs dla II roku Wychowania Fizycznego – studia niestacjonarne, drugiego stopnia


Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Wychowanie Fizyczne

ORGANIZUJE
KONKURS DYDAKTYCZNY

dla II roku Wychowania Fizycznego – studia niestacjonarne, drugiego stopnia

Projekt edukacyjny dla uczniów wykazującymi się szczególnymi predyspozycjami do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Celem konkursu jest przygotowanie studentów do łączenia działalności praktycznej z działalnością poznawczą z różnych dziedzin naukowych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego w zespołach, poprzez umiejętne rozwiązanie problemu wykorzystując interaktywne metody nauczania w procesie edukacyjnym.

Kierownik Koła Naukowego
z dydaktyki wychowania fizycznego

dr Jadwiga Cyganiuk

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content