Godziny otwarcia zjazd 15-16 stycznia 2021


Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekanat :

sobota: 8.00-15.00
niedziela : nieczynny

Biblioteka:

sobota : nieczynna
niedziela : nieczynna

Filia Wydział Zamiejscowy w Ketrzynie

Dziekanat :

sobota: nieczynny
niedziel : nieczynny

Biblioteka:

sobota: nieczynna
niedziela: nieczynna

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Dziekanat :

sobota: 8.00-15.00
niedziela: 8.00-12.00

Biblioteka:

sobota: 8.00-15.00
niedziela : 8.00-12.00

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content